ประวัติพุทธสมาคม
เพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา
 
 

 

ประวัติความเป็นมาของพุทธสมาคม แยกตามปี
» 2538
» 2543
» 2544
» 2545
» 2547
» 2552
» 2553
 
กลับไปหน้าแรก
 
ประวัติองค์เทพเจ้า
การไหว้
 

สืบเนื่องมาจากปีพุทธศักราช 2536  องค์ลี้ทิไกว้โจวซือ ได้มีเทวะบัญชาให้ผู้เฒ่ายู่ชั้ง แซ่เซียว อายุ 81 ปี  ผู้มีภูมิลำเนา อยู่ในตลาดอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์โป๊ยเซียนโจวซือ (八仙祖师: bā​xiān​ zǔshī​) เป็นอย่างมาก เดินทางไปอัญเชิญผงธูปอันศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าปฐมต้นกำเนิดขององค์โป๊ยเซียนโจวซือที่หมู่บ้านชนบท ณ ตำบลถะฮง  อำเภอโผวเล้ง (普宁 : Pǔ​níng​)  เมืองแต้จิ๋ว ( 潮州 : Cháo​zhōu ​) ประเทศจีน  มายังประเทศไทย

 
โดยอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ยังตึกแถว ข้างๆ ซอยโรงเรียนเซ็นต์ปอล ศรีราชา เพื่อให้สาธุชนที่ศรัทธาใน องค์โป๊ยเซียน
โจวซือ ได้มากราบสักการบูชาท่าน เพื่อ ความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งมีการประทับ ทรงเพื่อโปรดสาธุชนทั่วไป ทั้งช่วยเหลือ สาธารณะกุศลต่างๆ  จนเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาของสาธุชนทั้งไกล และใกล้

ตลอดจน 1 ปีผ่านไป  สถานที่ซึ่งเป็นตึก แถวเริ่มคับแคบ ไม่สะดวกต่อสาธุชนที่จะ
มาไหว้สักการบูชา ประกอบกับจิตศรัทธา
อันแรงกล้าของ คณะศิษย์องค์โป๊ยเซียน
โจวซือ ฝ่ายพิธีการของพุทธสมาคมจึง ได้ถวายผืนที่ดิน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เนื้อที่ 1 ไร่ 1 ตารางวา  ให้เป็นที่ดินสำหรับก่อสร้าง "วิหารเพียวเยี้ยงไท้  ศรีราชา"    เพื่อ

เป็นสถานที่ให้สาธุชนได้มาสักการบูชาองค์โป๊ยเซียนโจวซือ และเป็นปูชนียสถานสืบต่อไป  ซึ่งคณะสานุศิษย์ฯ ได้รายงาน ต่อองค์โป๊ยเซียนโจวซือ  เพื่อขอคำชี้แนะ พร้อมทั้งกำหนดฤกษ์ยามในการก่อสร้างวิหารฯ หลังใหม่ 

โดยองค์โป๊ยเซียนโจวซือได้มีเทวะบัญชา ประทานฤกษ์วันอังคารที่  13 กันยายน พ.ศ. 2537 (ตรงกับวันจีน โป๊ยง้วย ชิวโป๊ย )  ให้เป็นวันมหามงคล ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างวิหารศาลองค์โป๊ยเซียนโจวซือหลังใหม่  ซึ่งในการก่อสร้าง วิหารฯ ครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธามากมายทั้งไกล และใกล้ รวมถึงชาวอำเภอศรีราชาที่นับถือองค์โป๊ยเซียนโจวซือ ได้ร่วมกัน สละกำลังกาย และกำลังทรัพย์เป็นจำนวนมาก เพื่อจะให้วิหารฯ แห่งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  นอกจากนี้แล้ว วิหารฯ แห่งนี้ยังได้รับเกียรติ จากศาลเจ้าปฐมต้นกำเนิดองค์โป๊ยเซียนโจวซือ ประเทศจีน ให้ใช้ชื่อว่า "วิหารพุทธสมาคม เพียวเยี้ยงไท้”  ได้เหมือนกันกับศาลเจ้าปฐมต้นกำเนิด ทั้งยังให้นายก และคณะกรรมการ จากศาลเจ้าเพียวเยี้ยงไท้ องค์ โป๊ยเซียนโจวซือ ประเทศจีน มาเข้าร่วมพิธีในวันงานเปิดวิหารฯ ด้วย  

ซึ่งฤกษ์ยามของวันเปิดวิหาร ก็ได้เทวะบัญชาจากองค์โป๊ยเซียนโจวซือ มาเป็นวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2538 (ตรงกับวันจีน โป๊ยง้วยชิวโป๊ย) เป็นวันมหามงคลพิธีเปิดวิหารพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา  พร้อมทั้งอัญเชิญองค์ เทวรูป และกระถางธูปทองขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชา รวมระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 1 ปีเต็ม เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ กว่า 12 ล้านบาท  ทั้งนี้วิหารพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา ถือเป็นวิหารแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้อัญเชิญผงธูป ศักดิ์สิทธิ์ องค์โป๊ยเซียนโจวซือ จากศาลเจ้าปฐมต้นกำเนิด ประเทศจีนมายังประเทศไทย


† เมืองแต้จิ๋ว  
   เป็นเมืองซึ่งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง หรือ กว่างตง
                          ( 广东省 : Guǎngdōng ) ของประเทศจีน  พ.ศ. 2538  ก่อตั้ง พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้  ศรีราชา
  พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้  ศรีราชา ก่อตั้งขึ้นโดยคณะศิษย์ ผู้มีความศรัทธา และเลื่อมใสในองค์ท่านโป๊ยเซียน
โจวซือ ณ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 1 ตารางวา  พ.ศ. 2543  ได้รับการสถาปนาเข้าร่วมองค์กร “ เต็กก่า ” เป็น “จีเพียวตั๊ว”
  ในพิธีการประชุมทรงทั่วประเทศ  ได้มีเทวะบัญชาจากองค์พระอรหันต์จี้กง ให้แต่งตั้ง พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้
ศรีราชา เป็น “จีเพียวตั๊ว” และเชิญเข้าร่วมกับองค์กร “ เต็กก่า ” แห่งประเทศไทย ถือเป็นองค์กรสมาชิกอันดับที่ 62  ของ
สมาคมสหพันธ์การกุศล (เต็กก่า ) แห่งประเทศไทย
   


  พ.ศ. 2544  อัญเชิญผงธูปอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ดินแดนปฐมต้นกำเนิดพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี   ประเทศจีน
 มาประดิษฐาน ณ พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้  ศรีราชา
  คณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา  ได้น้อมรับเทวะบัญชาองค์โป๊ยเซียนโจวซือ ให้เดินทางไปอัญ-
เชิญผงธูปอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ดินแดนปฐมต้นกำเนิดพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี ประเทศจีน หรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในนามของ "สี่
ไต่เมี่ยซัว หรือ ซื่อต้าหมิงซาน”  สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ประวัติศาสตร์ของลัทธิมหายานที่ชาวโลกนับถือ  และ
นิยมไปสักการบูชาจนถึงทุกวันนี้  โดยสี่ไต่เมี่ยซัว ณ ประเทศจีนนั้น เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ 4 พระองค์ อัน
ได้แก่
1.
  พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์
ณ  ภูเขาโพ้วท้อซัว (ผู่ถัวซาน) หรือที่รู้จักกันในนามว่า
     “เจ้าแม่กวนอิม”,
 
2.
  พระมัญชูศรีบุ่งซูโพธิสัตว์   ณ  ภูเขาโหงวไท้ซัว (อู่ไถซาน),  
3.
  พระสมันตภัทรโพ้วเฮี้ยงโพธิสัตว์   ณ  ภูเขาง้อไบ้ซัว (เอ๋อเหมยซาน) และ  
4.
  พระกษิติครรภ์ตี่จั่งอ๊วงโพธิสัตว์  ณ  ภูเขากิ้วฮั้วซัว (จิ่วหัวซาน)  
  ทั้งนี้คณะกรรมการพุทธสมาคมฯ ได้ทำตามเทวะบัญชาขององค์โป๊ยเซียนโจวซือ ไปอัญเชิญผงธูปมาประดิษฐาน
ยังพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้  ศรีราชา เพื่อให้สาธุชนได้มาสักการะ  ซึ่งพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้  ศรีราชา ถือเป็นพุทธ-
สมาคมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อัญเชิญผงธูปของพระโพธิสัตว์ทั้งสี่มาประดิษฐาน  พ.ศ. 2545  เริ่มก่อสร้าง “วิหารพระโพธิสัตร์สี่ธรรมะคิรี” ณ พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้  ศรีราชา
  องค์โป๊ยเซียนโจวซือได้มีเทวะบัญชาให้จัดสร้าง “วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี” ขึ้น ณ พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมถึงจัดสร้างรูปหล่อขององค์พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) ปางประทาน พร ขนาดสูง 12.69 เมตร,  ลูกศิษย์ชายเซี่ยงใช้ สูง 3 เมตร,  ลูกศิษย์หญิงเล่งนึ่ง สูง 3 เมตร, พระมัญชูศรีบุ่งซูโพธิ-สัตว์ สูง 3 เมตร,  พระสมันตภัทรโพ้วเฮี้ยงโพธิสัตว์ สูง 3 เมตร  และพระกษิติครรภ์ตี่จั่งอ้วงโพธิสัตว์ สูง 3 เมตร พร้อมทั้งประทานชื่อให้ว่า “ไท้ก๊กสี่ไต่เมี่ยซัว” หรือ “ไท่กั๋วซื่อต้าหมิงซาน”   ซึ่งแปลว่า “วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี แห่งประเทศไทย”  เพื่อให้สาธุชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย ได้มากราบสักการบูชา เพื่อเป็นสิริ มงคล  โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศจีน ซึ่งวิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมคิรีนี้ ถือเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ท่อง เที่ยว ที่มีองค์พระใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  
  ในการสร้างรูปหล่อขององค์พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) ขนาดสูง 12.69 เมตรนั้น ทางพุทธ-
สมาคมฯ ได้สั่งให้หล่อองค์พระมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยหล่อด้วยโลหะเนื้อพิเศษสีทอง 18K ซึ่งถือเป็นองค์ พระหนึ่งเดียวในโลกที่สร้างด้วยเนื้อโลหะแบบนี้  และในการจัดสร้างทั้งหมดนี้ ได้มีนายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล (อึ้งกิมซ้ง) เป็นประธานในการดำเนินงานก่อสร้างวิหารฯ   ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาอีกเป็นจำนวนมาก ที่ร่วมกันสละแรงกาย แรงใจ และ กำลังทรัพย์ ในการก่อสร้างรวม 7 ปีกว่า คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 120 ล้านบาท  พ.ศ. 2547  เข้าร่วมในองค์กร “ พ้งเลี้ยง ” และได้รับแต่งตั้ง  เป็น “พ้งไล้ซาจับอิก เซียวเกาะ”
  ในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ แท่นที่ประดิษฐานขององค์พระกษิติครรภ์ตี่จั่งอ้วงโพธิสัตว์  องค์ท่านฮ้อเอี้ยฮุ่งเซี่ยโจ้วได้
ลงประทับทรง และมีเทวะบัญชาให้สถาปนาแต่งตั้ง พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้  ศรีราชา เป็น  “พ้งไล้ซาจับอิกเซียวเกาะ” และเชิญเข้าร่วมในองค์กร “ พ้งเลี้ยง ” แห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกอันดับที่  31  ของมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์  (พ้ง
เลี้ยง หรือ พ้งไล้)  แห่งประเทศไทย ยังความปิติปลาบปลื้มต่อคณะกรรมการพุทธสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเข้า
ร่วมกับทั้ง 2 องค์กร พร้อมทั้งนำเทวะบัญชาดังกล่าวขึ้นทูลกับองค์ท่านโป๊ยเซียนโจวซือ  ซึ่งองค์ท่านฯ ได้กล่าวไว้ในบท
กลอนตอนหนึ่ง  ต่อคณะกรรมการพุทธสมาคมฯ ว่า
          “ในโลกมนุษย์นี้มีศาสนาที่นับถือรวมกันถึง   5   ศาสนา  คือ
1.
ศาสนาเต๋า หรือลัทธิมหายาน  
2.
ศาสนาพุทธ “ พระศรีศากยะมุนี”  
3.
ศาสนาขงจื้อ ที่มีชื่อเรียกว่า  “ ศาสนายู้ ”
4.
ศาสนาคริสต์  และ   
5.
ศาสนาอิสลาม 
  ซึ่งทั้ง 5 ศาสนา  ก็เปรียบเสมือนแม่น้ำปิง, วัง , ยม และน่าน ที่ไหลมาบรรจบรวมกัน เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ฉะนั้น
ไม่ว่า  “เม่งตั๊ว” อันมีองค์โป๊ยเซียนโจวซือ   “ เต็กก่า ” อันมีองค์จูฮุกเซียงจิง หรือ  " พ้งไล้ ” อันมีองค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว ต่างก็มีพระศาสดาองค์เดียวกัน  เป็นเสมือนพี่น้องกัน ไม่มีการแบ่งแยกว่า เม่งตั๊ว ,  เต็กก่า  หรือ พ้งไล้  เพราะต่างก็คือ ธารน้ำสายเดียวกัน ที่จะมาโปรดช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้มีความสุข  ความเจริญ ทำแต่ความดี มีความสามัคคีกัน
เสมือนพี่น้องปรองดองกัน พร้อมกับเผยแผ่คุณธรรม  และส่งเสริมศีลธรรม สร้างสิ่งที่ดีงามในพุทธศาสนา  การนี้จึงถือเป็น นิมิตที่ดีของพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา 
  ทั้งนี้ พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา ยังถือเป็น พุทธสมาคมแห่งแรกของประเทศไทย ที่ไม่มีการแบ่งแยกชั้น
วรรณะเม่งตั๊ว ,  เต็กก่า หรือพ้งไล้  และเทิดทูนสักการะบูชาองค์เทวะอาจารย์ของทั้ง  3  องค์กร  การแบ่งแยกนั้นเกิดขึ้น จากจิตใจของมนุษย์ที่ชิงดีชิงเด่นกันเท่านั้น   มิใช่เกิดจากองค์เทวะอาจารย์ทั้ง   3  องค์กร  นี่จึงเป็นที่มาของ ‘พุทธสมา- คมเพียวเยี้ยงไท้  ศรีราชา จีเพียวตั๊ว  พ้งไล้ซาจับอิกเซียวเกาะ’  พ.ศ. 2552  อัญเชิญผงธูปอันศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าสถานที่ปฐมต้นกำเนิดเทวะอาจารย์อันศักดิ์สิทธิ์ มาประดิษฐาน ณ  “วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี”  พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้  ศรีราชา
  คณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา รับเทวะบัญชาจากองค์โป๊ยเซียนโจวซือ และองค์อึ้งไต่เซียนโจว
ซือให้เดินทางไปสักการบูชาเทวะอาจารย์ ณ ศาลเจ้าปฐมต้นกำเนิด ประเทศจีน อันมี
ศาลเจ้าเชียะซ้งซื้อ อึ้งไต่เซียน ณ เกาะฮ่องกง
ศาลเจ้าไต่ฮงโจ้วซือ ณ เตี๋ยะเอี้ย ฮั่วเพ้ง ประเทศจีน
ศาลเจ้าเพียวเยี้ยงไท้ องค์โป๊ยเซียนโจวซือ ณ หมู่บ้านถะฮง โผ้วเล้ง กวางตุ้ง ประเทศจีน
สุสานซักบ้อเซียน องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว ณ เตี๋ยะเอี้ย ห่งกั่ง ประเทศจีน
วัดโผ้วจี้หยี่ องค์พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ ณ โผ่วท้อซัว ประเทศจีน
วัดจิ่งฉือ องค์พระอรหันต์จี้กง ณ หังโจว ประเทศจีน
วัดอึ้งไต่เซียนเกง องค์อึ้งไต่เซียน ณ กิมฮั้ว ประเทศจีน
ศาลเจ้าอึ้งไต่เซียนซื่อ องค์อึ้งไต่เซียน ณ มณฑลกวางโจว ประเทศจีน
  พร้อมทั้งอัญเชิญผงธูปอันศักดิ์สิทธิ์ จากศาลปฐมต้นกำเนิดเทวะอาจารย์ มาประดิษฐาน ณ พุทธสมาคมเพียวเยี้ยง
ไท้ ศรีราชา เพื่อให้สาธุชนที่ประเทศไทยได้สักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป
                               
                    

  พ.ศ. 2553  เปิด “วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี” และเปิดป้าย “จีเพียวตั๊ว พ้งไล้ซาจับอิกเซียวเกาะ”
  เทวะวิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมคิรี ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการตามฤกษ์ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน  2553 พร้อม
กับการเปิดป้าย “ จีเพียวตั๊ว ” และ “ พ้งไล้ซาจับอิกเซียวเกาะ ”   
 
     
 
 
Share |
 
ปฏิทินกิจกรรม
แกลลอรี่
ติดต่อสมาคม
 

 

 
     
Copyright © 2018    พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ จีเพียวตั๊ว พ้งไล้ ซาจับอิกเซียวเกาะ ศรีราชา   สงวนลิขสิทธิ์
ถวายโดย บจ. พี. โอ. เอส. เทเลคอม (นายองอาจ ตรีกาญจโนทัย และครอบครัว) เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน
Developed by: bumblebeez    Contact : webmaster