แนะนำการสักการะ ใน
พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา
 
 

 

 
กลับไปหน้าแรก
ประวัติพุทธสมาคม
ประวัติองค์เทพเจ้า
 
 
เริ่มจาก      วิหารเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา
(ชั้นบน) 1. ไหว้ เทพยดาฟ้าดิน
  2. ไหว้ องค์ไฉ่ซิ้งเอี้ยกง (เจ้าพ่อขุมทรัพย์)
      องค์พระพุทธเจ้า
      องค์ไท้เสียงเหล่ากุง
      องค์โป๊ยเซียนโจวซือ
     
(ชั้นล่าง) 3. ไหว้ องค์เทพเจ้ากวนอู
      องค์เทพเจ้าเล่าปี่
      องค์เทพเจ้าเตียวหุย
 
     
        
(ชั้นล่าง)
(ด้านข้าง)
4. ไหว้ องค์พระศรีอริยะเมตไตรย
      (ปู่กุยฮุกโจ้ว)
  5. ไหว้ องค์หวังต้าเซียนโจวซือ
ไปที่           วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี
(ชั้น 3) 6. ไหว้ พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์
      ลูกศิษย์ชายเซียงใช้
      ลูกศิษย์หญิงเหล่งนึ่ง
      พระมัญชูศรีบุ่งซูโพธิสัตว์
      พระสมันตภัทรโพว์เฮี้ยงโพธิสัตว์
   
 
ปฏิทินกิจกรรม
แกลลอรี่
ติดต่อสมาคม
 
     
(ชั้น 2) 7. ไหว้ พระกษิติครรภ์ตี่จั่งอ้วงโพธิสัตว์
      พระอรหันต์จี้กง
      องค์ไต่ฮงโจ้วซือ
      องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว
     
(ชั้น 1) 8. ไหว้ สัมผัสจับเต่ามังกร ให้มีโชคลาภ
      สุขภาพแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน
   
 
     
Copyright © 2018    พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ จีเพียวตั๊ว พ้งไล้ ซาจับอิกเซียวเกาะ ศรีราชา   สงวนลิขสิทธิ์
ถวายโดย บจ. พี. โอ. เอส. เทเลคอม (นายองอาจ ตรีกาญจโนทัย และครอบครัว) เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน
Developed by: bumblebeez    Contact : webmaster