ประวัติองค์เทพเจ้า

 
 
  กวนอู เล่าปี่ เตียฮุย ไต่ฮงโจวซือ
โป๊ยเซียนโจวซือ หวังต้าเซียน จี้กง ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจ้ว  
»   พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ »   พระมัญชุศรีบุ๋งซูโพธิสัตว์  
»   พระสมันตภัทรโพ้วเฮี้ยงโพธิสัตว์์ »   พระกษิติครรภ์ตี่จั๋งอ๊วงโพธิสัตว์
   
 
กลับไปหน้าแรก
ประวัติพุทธสมาคม
 
การไหว้
 
     
   
อักษรจีน: 地藏王菩萨
ภาษาจีนแต้จิ๋ว: ตี่จั่งอ๊วง ผ่อสัก​
ภาษาจีนกลาง: ตี้จ้างหวาง ผูซ่า
(Dì​zàng​wáng​ Pú​sà)

สถานที่สักการะ:
ณ ประเทศจีน 

จิ่วหัวซาน (九华山)
เป็นขุนเขาทางทิศใต้ อยู่ในมณฑลอันฮุย (安徽) สูงจากระดับน้ำทะเล 1,342 เมตร
 
     
พระตี่จั๋ง เป็นการออกเสียงทับศัพท์ของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า "ที่เก็บ หรือครรภ์แห่งผืนแผ่นดิน" ความหมายโดยรวมของชื่อพระองค์จึงเป็น "พระโพธิสัตว์ผู้เป็นครรภ์แห่งแผ่นดิน"


พระองค์ท่านมีปณิธาน คล้ายคลึงกับพระกวนอิมก็คือ พระองค์ท่านต้องการจะโปรดสัตว์ที่อยู่ในนรกให้หมด ถึงกับมีมหา ปณิธานว่า “ตราบใดที่ยังมีสัตว์หลงเหลืออยู่ในนรกภูมิแม้เพียงหนึ่ง พระองค์ก็จะไม่เข้าสู่พระพุทธภูมิ” ซึ่งเป็นที่ทราบกัน อยู่แล้วว่าสัตว์ในนรกนั้นมีจำนวนมากมายกว่าประชากรบนสวรรค์ และโลกมนุษย์มาก เนื่องจากคนที่ทำชั่ว มีมากกว่าคนที่ ทำดี ด้วยพระองค์ทรงประกาศมหาปณิธานที่ยิ่งใหญ่ และยากยิ่งนักที่จะสำเร็จได้ สาธุชนจึงสดุดีพระองค์ว่า “พระมหา ปณิธานโพธิสัตว์”


 
รูปปั้นพระกษิติครรภ์ตี่จั๋งอ๊วงโพธิสัตว์ และซือจุง 
ณ วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี ศรีราชา ชั้น 2


 
และด้วยพระมหาปณิธาน ของพระองค์ ทำให้คนนิยมบูชาท่าน ในงานศพ จน กลายเป็นประเพณีไป ที่ในงานศพจะ ต้องบูชาท่าน ส่วนงานมงคลนิยมบูชา พระกวนอิม กระทั่งเกิดคำว่า “พระกวน อิมโปรดคนเป็น พระตี่จั่งโปรดคนตาย” ทั้งที่ความจริงแล้ว ท่านก็โปรดคนเป็น เช่นเดียวกันกับพระกวนอิม


ตามประวัติเล่าว่า ในสมัยหนึ่ง มีเจ้าชาย เมือง “ซินหลอ 新羅國” (ปัจจุบันคือ ประเทศเกาหลี) พระนามว่า “กิมเคียว กัก 金喬覺” ทรงเบื่อหน่ายในโลกีย- วิสัย จึงเสด็จออกผนวช ธุดงค์มายัง ประเทศจีน พร้อมกับสุนัขสีขาวชื่อ ซ่านทิง (善聽) และบำเพ็ญเพียร ภาวนา สั่งสอนสาธุชน อยู่บนภูเขา เก้ายอด (กิ้วฮั้วซัว หรือ จิ่งหัวซาน: 九華山) จนเมื่อมรณภาพ ให้ปรากฎมีเปลวเพลิง พวยพุ่งออกจากหลุมพระศพ เป็นอัศจรรย์  ทำให้เชื่อว่าพระองค์เป็นนิรมาณ กายของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ลงไปฉุดช่วยสรรพสัตว์ในนรกภูมิ 


พระปฎิมา หรือพระรูปของท่าน มักจะสวมหมวกซึ่งเรียกว่า “มาลา ๕ พระพุทธองค์” ซึ่งหมวกนี้เป็นของพระชาวธิเบต ใช้ ประกอบพิธีทางมนตรยานนิกาย ในการโปรดสัตว์นรก และด้วยความที่ท่านมีปณิธานในการโปรดสัตว์นรกมาก จิตรกร และศิลปินเลยนิยมวาดภาพ หรือปั้นพระรูปท่าน เป็นพระที่กำลังสวมหมวกประกอบพิธีโปรดสัตว์นรกไป

   
 
     
 
 
Share |

 
ปฏิทินกิจกรรม
แกลลอรี่
ติดต่อสมาคม
 
 
     
Copyright © 2018    พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ จีเพียวตั๊ว พ้งไล้ ซาจับอิกเซียวเกาะ ศรีราชา   สงวนลิขสิทธิ์
ถวายโดย บจ. พี. โอ. เอส. เทเลคอม (นายองอาจ ตรีกาญจโนทัย และครอบครัว) เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน
Developed by: bumblebeez    Contact : webmaster