ประวัติองค์เทพเจ้า

 
 
  กวนอู เล่าปี่ เตียฮุย ไต่ฮงโจวซือ
  หวังต้าเซียน จี้กง ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจ้ว พระโพธิสัตว์
» ไท้เสียงเหล่ากุง » ลี้ทิไกว้ » ฮั่นเจ็งลี้ » หลือต้งปิง
» ฮั่นเซียงจื้อ » เฉ่าก๊กกู๋ » หน่าไฉฮั้ว » ฮ้อเซียงโกว
» เตียก๊วยเล่า      
 
กลับไปหน้าแรก
ประวัติพุทธสมาคม
 
การไหว้
 
     
   
อักษรจีน: 韩湘子
ภาษาจีนแต้จิ๋ว: ฮั่นเซียงจื้อ
ภาษาจีนกลาง: หาญเซียงจื่อ
(Hán Xiāng Zǐ​​)

ความหมายของชื่อ:

=
Hán อ่านว่า หาญ
เป็นแซ่หนึ่งของชาวจีน ไม่มีคำ
แปลโดยตรง แต่เป็นชื่อรัฐสมัย
โบราณ
= Xiāng อ่านว่า เซียง
ไม่มีคำแปลตรงตัว แต่เป็นชื่อ
เดิมของมณฑลหูหนาน
= อ่านว่า จื่อ
แปลตรงตัว หมายถึง ลูกชาย
 
     
ฮั่นเซียงจื้อโจวซือ เป็นเซียนองค์ที่สี่ของโป๊ยเซียน เป็นชาวเมืองน่ำเอี๊ยง (南陽) เกิดในสมัยราชวงศ์ถัง ท่านเป็นผู้รอบรู้ ศึกษาคัมภีร์เต๋าจนแตกฉานตั้งแต่เยาว์วัย มีความสามารถพิเศษในเชิงกวี และดนตรีเป็นเลิศ โดยเฉพาะ “ขลุ่ย” เสียงขลุ่ย
ของท่านมีความไพเราะมาก จนสามารถสะกดให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มหลงใหล


 
รูปปั้นองค์ฮั่นเซียงจื้อโจวซือ
ณ วิหารเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา ชั้น 2


 
ท่านเป็นหลานชายของฮั่นหยู ซึ่งรับราชการเป็นปลัดของ กระทรวงวัง ด้วยความสามารถของท่าน ท่านจึงคอยช่วย งานราชการต่างๆ ของบิดา และฮั่นหยู ผู้เป็นลุงมาโดย ตลอด จนทำให้การงานต่างๆ ของบิดา และ ลุงสามารถ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


ครั้งหนึ่ง ในเมืองจะเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ ฮั่นหยู ผู้ เป็นลุง จำเป็นต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ ให้สำเร็จ เพื่อพาชาวบ้านหนีภัย หลบน้ำท่วม ข้ามไปอีกฝั่งนึงของ แม่น้ำ แต่ในสมัยนั้น การจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่ใหญ่ ขนาดนั้น เป็นเรื่องที่ยากมาก ยิ่งเป็นการสร้างภายในระยะ เวลากระชั้นชิด ก็ยิ่งยากเป็นทวีคูณ 


ฮั่นหยูจึงได้ขอร้องให้หลานชาย หรือก็คือองค์ฮั่นเซียงจื้อ โจวซือช่วยเหลือ ซึ่งองค์ฮั่นเซียงจื้อเอง ณ เวลานั้น ท่าน ก็เกิดนิมิตถึงองค์ไท้เสียงเหล่ากุง มาบอกกับท่านว่า ให้ท่าน
นั้นใช้วิชาของท่าน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน โดยเดินทางไป ที่ภูเขาเฟิ่งหวง และเสกก้อนหิน ที่ภูเขานั้น ให้เป็นแพะเดิน ตามท่านมายังแม่น้ำที่ต้องการจะสร้างสะพาน ซึ่งทั้งหมดนี้ ท่านจะต้องทำให้สำเร็จภายในคืนนั้น เพื่อสร้างสะพานให้ สำเร็จลุล่วง และอพยพชาวบ้านข้ามฝั่งแม่น้ำให้ทัน เพราะนี่ เป็น ลิขิตแห่งสวรรค์ที่ให้ท่านช่วยเหลือมวลมนุษย์ ดังนั้นท่านจึงรุดไปยังภูเขา และเสกหินให้เป็นแพะ เดินตามเสียงขลุ่ย ของท่านมายังแม่น้ำ และถมก่อเป็นสะพานหินขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งฟ้าสาง สะพานก็สร้างเสร็จพอดี ประจวบกับที่น้ำมา ประชาชนก็เลยเดินข้ามฝั่งไปได้  และเรื่องนี้ก็กลายเป็นตำนานที่คนกล่าวขานถึงองค์ฮั่นเซียงจื้อโจวซือ พร้อมทั้งตั้งชื่อ สะพานนั้นว่า “สะพานเซียงจื้อ” หรือ “สะพานกวงจี้” ในปัจจุบันนั่นเอง

   
 
     
 
 
Share |
 
ปฏิทินกิจกรรม
แกลลอรี่
ติดต่อสมาคม
 

 

 
     
Copyright © 2018    พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ จีเพียวตั๊ว พ้งไล้ ซาจับอิกเซียวเกาะ ศรีราชา   สงวนลิขสิทธิ์
ถวายโดย บจ. พี. โอ. เอส. เทเลคอม (นายองอาจ ตรีกาญจโนทัย และครอบครัว) เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน
Developed by: bumblebeez    Contact : webmaster